PGKiM Sp. z o.o. - sierpień 2019
Remont budynków mieszkalnych
Zadanie 1 : Remont budynku przy ul. Kolejowej 10, połoŜonego na działce oznaczonej nr ewid. 4328 w Staszowie obejmujący:

- docieplenie metodą lekką- mokrą ścian zewnętrznych o powierzchni ok. 271 m 2 styropianem grubości 10 cm wraz z przygotowaniem powierzchni i robotami towarzyszącymi,
- wymianę pokrycia dachowego o powierzchni około 272 m2 z eternitu falistego na blachodachówkę wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz częściową wymianą elementów więźby dachowej,
- wymianę stolarki okiennej – 4 sztuki
- przemurowanie i nadmurowanie kominów oraz naprawę instalacji odgromowej,
- naprawę opaski wokół budynku

Zadanie 2 : Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Szpitalnej 37 b położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1904. Jednokrotne krycie papą termozgrzewalną o grubości nie mniejszej niż 5 mm, dachu o powierzchni około 158 m2 wraz z częściową wymianą obróbek blacharskich i robotami towarzyszącymi.

Zadanie 3 : Docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Szpitalnej 37 a położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1904. Docieplenie metodą lekką - mokrą szczytowych ścian zewnętrznych o powierzchni ok. 103 m 2 styropianem grubości 10 cm wraz z przygotowaniem powierzchni i robotami towarzyszącymi

Zadanie 4: Remont budynku przy ul. Wesołej 5 położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1658/1 w Staszowie obejmujący :

- izolację ścian fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi
- docieplenie metodą lekką - mokrą ścian zewnętrznych o powierzchni ok. 232 m 2 styropianem grubości 10 cm wraz CZEŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia – Remont budynków mieszkalnych
36 z przygotowaniem powierzchni i robotami towarzyszącymi
- montaż stalowych przewodów wentylacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi
- remont opaski wokół budynku z kostki betonowej ok. 19 m2

Zadanie 5: Remont węzła cieplnego budynku przy ul. Jana Pawła II 17 w Staszowie połoŜonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 5791/1. Zamontowanie wymiennika ciepła i armatury kontrolno-sterującej wraz z robotami towarzyszącymi.
Tryb: Przetarg nieograniczony
Data zamieszczenia: 2011-10-18
Data zakończenia: 2011-11-07
Ostatnia modyfikacja: 2011-10-18
Liczba wyświetleń:
Archiwum 2019 rok
Archiwum 2018 rok
styczeń
luty
październik
Archiwum 2017 rok
maj
lipiec
sierpień
październik
listopad
Archiwum 2016 rok
marzec
maj
listopad
Archiwum 2015 rok
luty
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2014 rok
czerwiec
wrzesień
listopad
Archiwum 2013 rok
sierpień
październik
grudzień
Archiwum 2012 rok
styczeń
marzec
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
Archiwum 2011 rok
kwiecień
październik
listopad
Archiwum 2010 rok
styczeń
maj
czerwiec
październik
Archiwum 2009 rok
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2008 rok
lipiec
grudzień
Archiwum 2007 rok
marzec
maj
sierpień
wrzesień
październik
Archiwum 2006 rok
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
październik
listopad
grudzień
Archiwum 2005 rok
maj
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Archiwum 2004 rok
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Nazwa:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o.
Adres:
ul. Wojska Polskiego 3,
28-200 Staszów
NIP: 866-000-14-12
Nr rach. bankowego: 19 9431 0005 2001 0000 0345 0001
Imie i Nazwisko: *
E-mail: *
Treść: *